ภาพกิจกรรมการออกบูธ งาน Open House for Sport City in Buriram 2017 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

18 กันยายน 2560

              ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดบูธแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้มาร่วมงาน Open House for Sport City in Buriram 2017 ซึ่งจัดในวันที่ 9 -10 กันยายน 2560 ณ บุรีรัมย์คาสเซิล  จังหวัดบุรีรัมย์   วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์  การจัดงานในครั้งนี้สร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลาดการค้าและการลงทุนจังหวัดบุรีรัมย์มีการขยายตัวในระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นภายในงานวันนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ส่วนแบ่งสำหรับชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ TCEB Board Members อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาบุรีรัมย์ 20 ปีแห่งอนาคตเมืองท่องเที่ยวกีฬาและ สุขภาพโลก (Spirit Speed Sport and Happiness)