สมาคมสโมสรนักลงทุน IC

08 พฤศจิกายน 2560
                  สมาคมสโมสรนักลงทุน IC   เยี่ยมเยือนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
และเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขา จ.นครราชสีมา พร้อมดูงานบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560