ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล) เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปี สมาคมไทย-ไต้หวัน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา

04 พฤศจิกายน 2560
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล)  เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ  26 ปี สมาคมไทย-ไต้หวัน  ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2560 ณ  โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา