เจ้าหน้าที่เจโทร องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร (BSCT) เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

30 พฤศจิกายน 2560
             เจ้าหน้าที่เจโทร องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร (BSCT) นำโดย นายคะทสิมิ  อะเบะ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ   นายจุนอิจิโร  ฮาเซบะ  ที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส  ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมการลงทุน   และนายสุรพงษ์  สุวรรณการ   เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2560  เพื่อสอบถามถึงแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2