บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซี พร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค

04 ธันวาคม 2560

 

บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซี พร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า”
ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค 


Download เอกสารได้ที่

  
http://www.boi.go.th/upload/content/press_23Nov2017_78411.pdf