บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน

04 ธันวาคม 2560

 

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน 


Download  เอกสารได้ที่นี่

  http://www.boi.go.th/upload/content/15sept2017_119_83693.pdf