ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

05 มกราคม 2561
                                                      ภาพกิจกรรม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
                 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และคณะได้เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีศาสตราจารย์นาวาอากาศโท    ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลการให้บริการของสถาบันฯ ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  มีการวิเคราะห์และวิจัยด้วยแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นแสงที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น มีความสว่างจ้ามากกว่าแสงอาทิตหลายเท่า ลำแสงมีขนาดเล็ก มีความเข้มแสง ความคมชัด และอำนาจทะลุทะลวงสูง จึงสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมต่าง  ๆ