ภาพกิจกรรมโครงการ “สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป นวัตกรรม และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

30 พฤษภาคม 2561
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (บีโอไอโคราช)  นำโดย นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  ได้นำผู้ประกอบการจากประเทศไทย ตามโครงการ“สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป นวัตกรรม และเทคโนโลยี”  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2561 โดยได้เข้าชมงานแสดงสินค้า China Import and Export Fair "Canton Fair" รวมทั้งศึกษาดูงานบริษัทผลิตหลอดไฟLED  บริษัทผลิตเครื่องจักร ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน บริษัทอุปกรณ์มัลติ-ไบโอเมทริกซ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด บริษัทผู้ผลิตโดรนที่ใช้ในการเกษตร และบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอม นอกจากนี้ยังได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและจีน  จากสำนักงานกงสุลใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์ ณ นครกวางโจว เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและเป็นลู่ทางในการสร้างเครือข่ายต่อไป  โดยได้เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ  ดังนี้
  1. LT Lighting Co., Ltd.  เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการแสงสว่าง LED
  2. Niuli Machinery Manufacture Co.ltd เป็นบริษัทผลิต อุปกรณ์เสริม (รถยก,  รถลากพาเลท, รถลากพาเลท,ยกหาง, ชั้นเก็บ โมบิลตารางลิฟท์, เครื่องเขียนตารางลิฟท์, ลิฟท์บูม, รถบรรทุกมือ)
  3. ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC) เน้นให้คำปรึกษารายบริษัท เพื่อเลือกตลาดให้ตรงกับสินค้า อีกทั้งเน้นการสร้างโอกาสและสร้างช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย ในตลาดเป้าหมายที่สำคัญ โดยเริ่มต้นจากตลาดจีน
  4. China Import and Export Fair "Canton Fair"  เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  5. ZKTECO CO.,LTD ผู้ผลิตและคิดค้น อุปกรณ์มัลติ-ไบโอเมทริกซ์  เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตูแบบstandalone แผงควบคุมเครื่องควบคุมการเข้า-ออก
  6. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด
  7. Shenzhen Flycker Co., Ltd. ผู้ผลิตโดรนที่ใช้ในการเกษตร
  8. Guangzhou Baihau Flavours and Fragrances Co.Ltd (GBFF)กิจการผลิตน้ำหอมสารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีน