ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการงานสัมมนา"Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs"

22 มิถุนายน 2561
              ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับทราบข้อมูล ในงานสัมมนา"Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs" โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดศรีิษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ในธุรกิจดังต่อไปนี้  ๑.ธุรกิจบริการ  ๒.ธุรกิจพาณิชย์กรรม (ซื้อมา - ขายไป)  ๓.ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ในวันที่ 19  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00 - 16.00 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์-พาเลช จังหวัดอุบลราชธานี   และในวันที่ 21 มิถุนายน  2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ