ภาพกิจกรรม บีโอไอโคราชร่วมออกบูธงานสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong Regular Level)

10 กรกฎาคม 2561
         ภาพกิจกรรม บีโอไอโคราชร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในงานสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong Regular Level)   ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561  ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล  แอนด์ โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช