ภาพกิจกรรมร่วมงานแถลงข่าว Northeast tech 18" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

27 พฤศจิกายน 2561
            ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล  เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน Northeast tech 18"  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา  
           นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของภาคอีสาน ซึ่งจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้านในเร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านของจังหวัด ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจะจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเป็นประจำในทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี

             ประธานจัดงาน กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน งานช่าง หุ่นยนต์ แขนกล รถไฟฟ้า EV เครื่องจักรกลการเกษตร อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ พร้อมกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การจับคู่ธุรกิจ Business matching โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon)/กิจกรรม “เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8” โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ 40 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ/การแข่งขัน ROV โดย True จำนวน 64 ทีม/และไฮไลท์อีกอย่างของงานก็คือจะมีการ สัมภาษณ์พิเศษ น้องมิลค์ ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง วัย 11 ขวบ แชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุด ในการแข่งขันงาน ALISPORTS WESG Hongkong Esports Festival 2018 International Drone Racing Challenge และการจัดFood ลอยฟ้า บริเวณ Sky Hall ชั้น 4 อีกด้วย

                             
           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (กพช.) และ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 158 และกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เวลา 13.30 – 16.30 น.
            เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจเรื่องของการเจรจาซื้อขายชิ้นส่วนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะขยายการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนจากส่วนกลาง ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์ทางธุรกิจ และโอกาสของการเชื่อมโยงระหว่างกันในอนาคตร่วมกัน อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูปและเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น 

  
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการลงทุน (Networking)  เวลา  17.30 – 20.00 น.
               วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการในส่วนกลาง และบริษัทในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมของจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการในส่วนกลาง และบริษัทในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมของจังหวัด บริษัทผู้ซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย   อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ หุ่นยนต์ เป็นต้น