ภาพกิจกรรมเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์

18 ธันวาคม 2561
        ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ออกบูธงานมหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ 2018และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-22.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหน่วยงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ