ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่2 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Northeast Tech 2018 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดในอีสาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา

22 ธันวาคม 2561
       ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่2 นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Northeast Tech 2018  งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดในอีสาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประธานเปิดงาน คือ ท่านสุวััจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี   
       ภายในงาน Northeast Tech 18   ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเริ่มจาก ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทาง BOI มีการจัดกิจกรรม ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Marketplace)     และกิจกรรม Business Matching  โดยมีบริษัท P CS Precision Work co.,ltd  Shin-Ei High Tech co.,ltd  Nissin  Brake (Thailand) Co.,ltd   Kyowa Kogyo (Thailand) Co.ltd  Korat Matsushita Co.ltd  NISSEI  ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD  Karma Co.,ltd  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
      ซึ่ง BOI โดยกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน  (BUILD) ได้นำคณะผู้ประกอบการจากส่วนกลางมาเข้าร่วมกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนเป็นกิจกรรมที่ BOI ได้เชิญผู้ซื้อที่เป็นบริษัทเป้าหมายที่มีความต้องการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในประเทศมารวมกัน  ดังนั้น  ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการเป็น Supplier สามารถมานำเสนอชิ้นงานและพบปะเจรจากับผู้ซื้อได้โดยตรงในงานตลาดกลาง และการจับคู่ธุรกิจ นี้ และในช่วงต่อจากนี้จะเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ