ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะจากส่วนกลาง โดยกองพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD พาคณะเยี่ยมชมโรงงาน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

22 ธันวาคม 2561
         ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะจากส่วนกลาง โดยกองพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD จัดพาคณะนักลงทุนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561  โดย เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   บริษัท ไดซิน จำกัด  บริษัท เจวีซี แคนวูด ออพติคัล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัด บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้  จำกัด