ข่าวสาร BOI

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอแจ้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 19 มกราคม 2564

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอแจ้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services 13 มกราคม 2564

ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services

BOI e-Clinic ประจำเดือนมกราคม 2564 13 มกราคม 2564

BOI e-Clinic ประจำเดือนมกราคม 2564

สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 มกราคม 2564

สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 05 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19

มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มาตรการกระตุ้นการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ 21 ธันวาคม 2563

มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มาตรการกระตุ้นการลงทุน โครงการขนาดใหญ่

หน้า 2 / 12