ข่าวสาร BOI

สุวิทย์ แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่มR&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 08 มิถุนายน 2560

สุวิทย์ แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่มR&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายกฯ ชูภาคเอกชนนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” “Opportunity Thailand” สร้างโอกาสแห่งอนาคตของไทยและภูมิภาค 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายกฯ ชูภาคเอกชนนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” “Opportunity Thailand” สร้างโอกาสแห่งอนาคตของไทยและภูมิภาค

บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย 09 กุมภาพันธ์ 2560

บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

BOI ONLINE SERVICE 01 มกราคม 2560

BOI ONLINE SERVICE

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน E-investment Promotion 30 มกราคม 2560

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน E-investment Promotion

หน้า 11 / 12