ข่าวสาร BOI

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 มีนาคม 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 29 มกราคม 2564

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 27 มกราคม 2564

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Submission 22 มกราคม 2564

ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Submission

หน้า 1 / 12