ข่าวสาร BOI

พัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคมด้วยการให้ 13 กันยายน 2566

พัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคมด้วยการให้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว 27 เมษายน 2566

มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว

บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็ก หรือธุรกิจ Startup ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนสถานีให้บริการชาร์จ EV ที่เข้าถึงง่าย 27 เมษายน 2566

บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็ก หรือธุรกิจ Startup ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนสถานีให้บริการชาร์จ EV ที่เข้าถึงง่าย

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 09 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 18 พฤศจิกายน 2565

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022 14 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

หน้า 1 / 18