ข่าวสาร BOI

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม BUSINESS MATCHING ภายในงาน AGRO FEX 2022 18 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม BUSINESS MATCHING ภายในงาน AGRO FEX 2022

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 18 พฤศจิกายน 2565

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (2566 – 2570) 19 ตุลาคม 2565

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (2566 – 2570)

♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน 17 ตุลาคม 2565

♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ 04 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) 14 กันยายน 2565

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

หน้า 2 / 18