ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมเสวนาในงาน AgroFEX 2023 ภายใต้หัวข้อ “BCG from Local To Global” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ Minihall เซ็นทรัลพลาซ๋า จังหวัดนครราชสีมา 29 ตุลาคม 2566

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมเสวนาในงาน AgroFEX 2023 ภายใต้หัวข้อ “BCG from Local To Global” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ Minihall เซ็นทรัลพลาซ๋า จังหวัดนครราชสีมา

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน AgroFEX 2023 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ 28 พฤศจิกายน 2566

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน AgroFEX 2023 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือภาคเอกชน-หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือภาคเอกชน-หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่ง เสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่ง เสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

เมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2566

เมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโคราช เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก 2029 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ จ.นครราชสีมา 13 กันยายน 2566

คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโคราช เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก 2029 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ จ.นครราชสีมา

หน้า 1 / 7