ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ BOI: มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล วันที่ 1 เมษายน 2564 15 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ BOI: มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล วันที่ 1 เมษายน 2564

เอกสารการบรรยาย การฝึกอบรม ระบบ RMTS online สิทธิประโยชน์ต้องรู้ในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารการบรรยาย การฝึกอบรม ระบบ RMTS online สิทธิประโยชน์ต้องรู้ในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา 04 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์การบรรยาย “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563

ไฟล์การบรรยาย “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ Guide to investing in infrastructure projects in Peru 2020/2021 15 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ Guide to investing in infrastructure projects in Peru 2020/2021

ขอเชิญ Scan QR CODE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆ BOI KORAT 01 ตุลาคม 2563

ขอเชิญ Scan QR CODE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆ ของ BOI KORAT

หน้า 1 / 5