ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว งานสัมมนาออนไลน์ BOI Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 4 สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว งานสัมมนาออนไลน์ BOI Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 21 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นำคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20

ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 02 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

งานสัมมนา เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น. 10 พฤษภาคม 2565

งานสัมมนา เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น.

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2564 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) 11 มีนาคม 2565

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2564 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ 07 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ

หน้า 1 / 4