ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนาม ช่วงบ่ายวันที่ 23 กันยายน 2564 วลา 13.00 น. - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 14 กันยายน 2564

กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนาม วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Zoom 10 กันยายน 2564

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Zoom

บีโอไอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษ คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในรายการ ECON Bizz คลื่นความคิด FM 96.5 22 กันยายน 2564

บีโอไอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษ คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในรายการ ECON Bizz คลื่นความคิด FM 96.5

บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ รายการ 2 มุมข่าว FM 100.5 โดยคุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ประเด็น : การจัดงาน SUBCON Thailand Virtual Edition 2021 21 กันยายน 2564

บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ รายการ 2 มุมข่าว FM 100.5 โดยคุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ประเด็น : การจัดงาน SUBCON Thailand Virtual Edition 2021

บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ รายการคุยกันเช้านี้ FM106 โดย คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ประเด็น : ความน่าสนใจของงาน SUBCON Thailand Virtual Edition จัดขึ้นในวันที่ 20-27 กันยายนนี้ 21 กันยายน 2564

บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ รายการคุยกันเช้านี้ FM106 โดย คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ประเด็น : ความน่าสนใจของงาน SUBCON Thailand Virtual Edition จัดขึ้นในวันที่ 20-27 กันยายนนี้

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่ 1 – 10 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และ 25 - 27 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม 2564

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่ 1 – 10 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และ 25 - 27 สิงหาคม 2564

หน้า 1 / 3