ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 24 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรมงานอบรมในหัวข้อ “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร” ในวัน ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรมงานอบรมในหัวข้อ “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร” ในวัน ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน NORTHEAST TECH THAILAND 2020 และงาน Agro FEX 2020 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จัดที่ชั้น 4 โคราชฮอลล์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค - 2 พ.ย.63 30 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน NORTHEAST TECH THAILAND 2020 และงาน Agro FEX 2020 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จัดที่ชั้น 4 โคราชฮอลล์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค - 2 พ.ย.63

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020 05 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา 24 กันยายน 2563

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในงาน EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก 2563 11 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในงาน EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก 2563

หน้า 1 / 10