ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน AgroFEX 2023 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ 27 ตุลาคม 2566

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน AgroFEX 2023 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่ง เสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่ง เสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงาน KORAT CARBON NEUTRALITY EXPO 2023 : โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 16 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงาน KORAT CARBON NEUTRALITY EXPO 2023 : โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Agro FEX 2023” วันที่ 15 สิงหาคม 2566 16 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Agro FEX 2023” วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะนักลงทุนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)โครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startup อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ 11 สิงหาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะนักลงทุนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)โครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startup อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงการค้าการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคอีสาน : ภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงการค้าการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคอีสาน : ภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2566

หน้า 1 / 13