ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 07 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 02 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 10 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ภาพกิจกรรมการเป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 งานสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Virtual Edition 2021 หัวข้อ “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region: “The New Channel in the Covid-19 Era & Beyond the Next Normal” 06 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมการเป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 งานสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Virtual Edition 2021

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่1 – 10 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และ 25 - 27 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม 2564

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่1 – 10 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และ 25 - 27 สิงหาคม 2564

หน้า 2 / 10