ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ NEC” ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ อาคารเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จังหวัดนครราชสีมา 23 มีนาคม 2557

ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ NEC” ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ อาคารเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020 05 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020

ภาพกิจกรรมโครงการโอกาสและลู่ทางการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคเหนือ : ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน 11 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพกิจกรรมโครงการโอกาสและลู่ทางการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคเหนือ : ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรมนิทรรศการและออกคลีนิกให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนงาน “ขนส่งอีสานรวมใจ พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีม 16 พฤศจิกายน 2556

ภาพกิจกรรมนิทรรศการและออกคลีนิกให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนงาน “ขนส่งอีสานรวมใจ พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และร่วมงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2014 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี 15 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และร่วมงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2014 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี

บีโอไอโคราชร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน ณ กรุงโซล (BOI)จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 12 ตุลาคม 2564

บีโอไอโคราช ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน ณ กรุงโซล (BOI)จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

หน้า 12 / 13