พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ อีสานตอนล่าง  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์   ยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี