พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ  8  จังหวัด
นครราชสีมา  ชัยภูมิ   บุรีรัมย์   สุรินทร์   ยโสธร  ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี