ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศทภ.2 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 31 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศทภ.2 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 29 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานอบรม หลักสูตร “ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS – 2011” วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 03 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานอบรม หลักสูตร “ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS – 2011” วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 ณ โรงงานคาสิโอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 08 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 ณ โรงงานคาสิโอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “ สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 31 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “ สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมสัมมนา “ธุรกิจ SMEsกับสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI” ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรมสัมมนา “ธุรกิจ SMEsกับสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI” ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า 11 / 13