แนะนำศูนย์

แนะนำศูนย์

บีโอไอ โคราช หรือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ / วัสดุจำเป็น

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น

ข่าวจาก BOI

ประกาศต่างๆ